• Što je otpadna baterija?

  Novi Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima definira otpadnu bateriju ili akumulator kao bateriju ili akumulator koji se ne mogu ponovno koristiti i namijenjeni su obradi i/ili recikliranju. Većina otpadnih baterija i akumulatora klasificira se kao opasni otpad (olovne baterije, nikal-kadmij baterije, baterije sa živom, odvojeno skupljani elektroliti iz baterija i akumulatora).

 • Zbog čega istrošenom akumulatoru nije mjesto u odlagalištu smeća?

  Ukoliko istrošeni akumulator (bateriju)  odbacimo u kućni (komunalni) otpad isti će komunalne službe odvesti na odlagalište smeća. Na većini suvremenih odlagališta smeća, slojevi smeća se prešaju jedni na druge pomoću masivnih strojeva pa će tako odbačeni akomulator unatoč svoj težini i masivnosti biti uništen. Prešanjem, odnosno uništenjem akomulatora doći će do otjecanja kiseline iz akomulatora po ostalom smeću te će time, bez obzira što odlagališta imaju pojačana dna, potencijalnog doći do mogućnosti onečišćenja zemlje ili vode!

 • Što o tome kaže Zakon?

  Pravilnikom je uspostavljen sustav skupljanja, obrade i visoke razine recikliranja, te kontrolirane oporabe i/ili zbrinjavanja ostataka nakon obrade i recikliranja otpadnih baterija i akumulatora bez obzira na njihov oblik, volumen, masu i materijale od kojih su izrađeni. Osobe ovlaštene za gospodarenje otpadnim vozilima, otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom, te drugom opremom i uređajima sastavni dio kojih su baterije i akumulatori, dužne su baterije i akumulatore odvojiti na vlastiti trošak te, kao posjednici, osigurati njihovu predaju ovlaštenim osobama za skupljanje, obradu i/ili recikliranje.
  Za postizanje stope od najmanje 25 % stope skupljanja, Pravilnik propisuje rok do 26. rujna 2012., a za stopu od najmanje 45 % stope skupljanja do 26. rujna 2016.

 • Kako se skupljaju otpadne baterije i akumulatori?

  Skupljanje otpadnih baterija i akumulatora organizirano je preko prodajnih mjesta. Trenutno se otpadne baterije i akumulatori izvoze na obradu u inozemstvo, najviše u Sloveniju. Poslovima skupljana otpadnih baterija i akumulatora bavi se 17 tvrtki koje posjeduju dozvolu MZOPUG-a, a za privremeno skladištenje otpadnih baterija i akumulatora dozvolu ima trenutno 13 tvrtki.

Glavna prednost recikliranja baterija jest smanjenje primarne proizvodnje materijala i energenata, te emisije žive, olova i kadmija u prirodu.