Slide background

UDRUGA EKO-BAT

Naša udruga osnovana je 2012. godine u Zagrebu sa ciljem podizanja svijesti kod stanovništva posebno u vezi ekološkog postupanja s baterijama i akumulatorima. U dosadašnjem razdoblju, udruga se ponajviše bavila pripremanjem projektnih aktivnosti, a u nadolazećem razdoblju te aktivnosti planiramo podići na još jedan viši nivo s obzirom na ugroženost našeg okoliša.

RECIKLIRANJE BATERIJA (AKUMULATORA)

Baterije (akumulatori) sadrže teške metale poput žive, olova, kadmija i zato su često vrlo toksične te stoga zahtjevaju specijalan način recikliranja. Velika većina pučanstva odbacuje stare, iskorištene baterije, a kako korisitimo sve više mobilnih uređaja, broj odbačenih baterija iz godine u godinu sve više raste.  Nažalost, velika većina tog otpada završi s ostalim kućnim (komunalnim) otpadom na smetlištima koja nisu predviđena za odlaganje opasnog otpada poput baterija (akomulatora).

Nedovoljna educiranost svekolikog pučanstva o štetnosti odlaganja starijh baterija u prirodu ili na mjesta komunalnog (kućnog) otpada koji nije predviđen za odlaganje otpada, dovodi do zagađivanja zemlje, zraka i vodotoka otrovnim metalima.